Автор: Inkluziva M Content admin

Препораки за постари лица за време на топлотен бран

Лицата на возраст од 65 години и постари лица се изложени на зголемен ризик од болести поврзани со топлина и им е потребна посебна грижа во топло време.Фактори на ризик вклучуваат живеење сам/а, хронични медицински проблеми и одредени лекови.Се препорачува да се преземат чекори за да се спречи топлинскиот стрес во деновите кога се предвидува дека температурата ќе се искачи над 30 ° C или повеќе.[1] Фактори кои го зголемуваат ризикот од топлотен стрес кај постарите лица вклучуваат: Проблеми со само-грижа – некои постари лица се изнемоштени или имаат намалена подвижност или ментална болест.Овие фактори го отежнуваат лицето да води соодветна грижа при топло време.Живеење сам – нема кој да се грижи за лицето ако лицето ги игнорира симптомите.Физички промени – стареењето на телото не се справува со ненадејни стресови толку брзо како помладо тело. На пример, во топлите денови, постарите лица не произведуваат пот за да го оладат телото толку ефикасно како помладите.Хронични медицински проблеми – постарите лица имаат поголема веројатност да имаат хронични медицински проблеми. Одредени услови го прават телото поранливо на топлинскиот стрес.Лекови – постарите лица со хронични медицински проблеми обично земаат лекови редовно. Некои лекови можат да ја попречат способноста на организмот да ја регулира температурата.Бубрежни проблеми – оние кои земаат лекови за проблеми со бубрезите, треба да разговараат со својот лекар пред да ја зголемат количината на течност што ја пијат[2]. За време на...

Read More

The Chronicles of Marijuana Stocks

The Chronicles of Marijuana Stocks Vital Pieces of Marijuana Stocks As stated by the price ranges, the stocks are categorized conveniently. There are plenty of marijuana stocks which are flying high in capital appreciation test.com. They are becoming mainstream. Although they are very hot right now, there are certain risks you need to know about including increased competition and political risk from the federal government. There are already several marijuana stocks available for investors to get. More than a few companies help produce the hydroponic systems utilised in growing the merchandise. Even if they do not succeed you could be compensated by other companies in the basket. There has been some speculation that they will use cryptocurrency similar to bitcoin in order to accept payments for their products. Always start by researching the organization or companies you are going to be investing in. As a consequence, several biotech businesses in the US have started to develop cannabis medical applications. The business is complex enough to get a myriad of firms that service the business. It is also undergoing a profound shift following a series of watershed moments on both sides of the North American border. It is multi-faceted and there is a litany of different products. Other than its growth, it is also becoming a key player in the stock market. Since it is relatively new, the companies don’t...

Read More

Зајакнување на отпорноста на старите лица и лицата со попреченост за време на КОВИД-19 и идни катастрофи

Проектот „Зајакнување на отпорноста на старите лица и лицата со попреченост за време на КОВИД-19 и идни катастрофи“ е тригодишна иницијатива во регионот на Западен Балкан, координирана од Црвениот крст на Србија и поддржана од Европската унија, Австриската агенција за развој и Австрискиот Црвен крст. Започна кон крајот на 2020 година, тој ги поврзува партнерите од националните друштва на Црвениот крст и здруженија на граѓани од Албанија, Босна и Херцеговина, Северна Македонија, Црна Гора, Србија и Косово  и мрежите на здруженијата на граѓани во државите кои ги претставуваат постарите лица и лицата со попреченост. Црвениот крст на РСМ и здружението Хуманост се заеднички партнери во имплементација на проектните активности во Северна Македонија. Целта на проектот е постарите лица, лицата со попреченост, националните друштва на Црвен  крст и здруженијата на граѓани подобро да се справат со ситуацијата КОВИД-19 во Албанија, Босна и Херцеговина, Северна Македонија, Црна Гора, Србија и Косово. Со проектот се предвидени активности во одделни четири тематски области и тоа да се обезбеди зачувување на менталното здравје и градење на отпорност преку обезбедување на услуги за психо -социјална поддршка на старите лица и лицата со попреченост, да се обезбеди помош со готовински трансфер; зајакнување на локалните заедници преку обезбедување на поддршка на мали грантови за микропроекти на локално ниво за импелемнтација на различни активности за социјално вклучување за стари лица и лица со попреченост и обезбедување препораки базирани на докази...

Read More

Завршна работилница „Преземање на акција за социјална инклузија на старите лица“

Во рамките на Регионалниот проект „Преземање на акција за социјална инклузија на старите лица“, од 25 до 27 јанузари 2019 година во Струга се одржа финална работилница во организација на Црвениот крст на РМ и Здружението Хуманост, партнери во проектот во Македонија. Целта за  одржување на финалната работилница беше да се заокружи тригодишната имплементација на проектните активности кои беа координирани од страна на Црвениот крст на Србија, а се реализираа во пет земји на Западен Балкан, Србија, Македонија, Албанија, Црна Гора и Босна и Херцеговина. Проектот е финансиран со поддршка на Европската унија, Австриската агенција за развој и Австрискиот Црвен крст. На  финалната работилница учествуваа здруженија на граѓани – членки на мрежата ИнклузиваМ, здруженија на граѓани корисници на под грантови за имплементација на мали проекти за социјална инклузија на стари лица, претставници на Министерство за труд и социјална политика,  Институтот за јавно здравје, Институтот за социјална работа и социјална политика, градот Скопје и UNFPA. На финалната работилница присуствуваа и проектните координатори од Црвениот крст на Србија Наташа Тодоровиќ и д-р Милутин Врачевиќ. На отворањето на финалната работилница се обратија генералниот секретар  на Црвениот крст на Република Македонија д-р Саит Саити, како и извршниот директор на здружението Хуманост, Сашко Јованов. Тие го истакнаа значењето на  тригодишната имплементација на проектот кое позитивно се рефлектираше во нашата држава во насока на обезбедување приоднес во социјалната вклученост на постарите лица. На работилницата од...

Read More

Големина на буквите

  • A  A  A