Автор: admin

Црвениот крст на Македонија / Хуманост

    Црвениот крст на Македонија е формиран на 17 март 1945 година; Црвениот крст на Република Македонија е признат како национално друштво на Црвен крст од Меѓународниот комитет на Црвениот крст на 01.11.1995 а на 27 ноември 1995 година станува полноправен член на Меѓународната федерација на националните друштва на Црвениот крст и Црвената полумесечина, како 169 членка на Меѓународното движење. Како битни услови за признавање на националното друштво Црвен крст на Република Македонија се: 1. Прифаќање на Женевските конвенции од 12 август 1949 и Дополнителни протоколи од 1977 Владата на Република Македонија на 25 август 1993 година ги...

Read More

Локалната Агенција за Развој (ЛАР)

  Локалната Агенција за Развој (ЛАР) е основана во 2004 година од страна на УНДП Кластерот за Децентрализација и Добро Управување. При формирањето, применет е LEADER пристапот кој подразбира вклучување локални претставници од трите сектори (граѓански, приватен и јавен) при планирањето и имплементација на стратегиите/програмите/проектите. Со ова, ЛАР добива многу цврста основа и уникатно искуство од самиот почеток кое овозможи да има многу широк опфат на стратешки активности кои директно влијаат на локалното население, притоа задржувајќи висок квалитет и ефикасност при имплементацијата. Успехот, квалитет и влијанието на самостојните локалните проекти, придонесе ЛАР да биде препознаена и барана за партнерства...

Read More
  • 1
  • 2

Големина на буквите

  • A  A  A