Самодовербата и социјалната инклузија, предуслов за достоинствено стареење- проектна иницијатива на здружението Јустиција, Куманово.

Проектната иницијатива е во рамките на регионалниот проект „Преземање на акција за социјална инклузија на старите лица“ финансиран од Европската унија, финансиски поддржан од Австрискиот Црвен крст и Австриската агенција за развој, со национални имплементатори Црвен крст на Република Македонија и здружение Хуманост од Скопје, мрежа Инлузива М, како зеднички партнери во проектот)

Во Ноември 2017 година беа подготвителните актвности за реализација на проектот самодовербата ис оцијалната инклузија, како и Недела за грижа на стари лица.

  1. На 18- ти Декември 2017 година, се оддржа во рамките на проект на Јустиција Самодовербата и социјалната инклузија – предуслов за достоинствено стареење
    Прва едукативно креативна работилница од 8( осум) а во соработка со Здружение на пензионери Куманово, 18.12.2017 година, од 10-12 часот, Центар за култура, Куманово
    Проектот се реализира како под -проект во рамките на регионалниот проект „Преземање на акција за социјална инклузија на старите лица“ финансиран од Европската унија, финансиски поддржан од Австрискиот Црвен крст и Австриската агенција за развој, со национални имплементатори Црвен крст на Република Македонија и здружение Хуманост од Скопје, мрежа Инлузива М, како зеднички партнери во проектот).

Објава на фејсбук

Објава на порталот Будност

Објава на ТВ Плус

  1. Јустиција, како членка на Координативното тело и Инклузива М (мрежа за социјална инклузија на стари лица) , и во рамките на својата Програма за стари лица,  на12.2017 година го посети ПУСЗ Геронтос М – Дом за стари лица “Св.Пантелејмон Скопје” во рамките на предновогодишно дружење со стари лица  лица и лица со деменција и спроведе заедничка активност со стручните лица од домот, на мерење на шеќер во крвта.
    Во попладневните часови, старите лица од ПСУЗ Геронтос М- Дом за стари лица “Св.Пантелејмон Скопје”, со персоналот се дружеа и на предновогодишен концерт во Дом на АРМ, Скопје, на јубиилеен концерт на ансамблот за народни песни и ора ” Вања Лазарова “.

Објава на порталот Будност

Објава на Фејсбук

  1. На ден 24.01.2018 година (среда) од 10-12 часот , во просториите на Високообразованта установа за бизнис студии Еуро КОлеџ во Куманово, во рамките на проектот Самодоверата и социјалната инклузија –предуслов за достоинствено стареење , Јустиција ќе ја оддржи втората работилница на тема: Целоживотно учење, социјален живот и потреба од хоби – пензионерите во заштита и унапредување на природната и животната средина.

Проектот се реализира како под -проект во рамките на регионалниот проект „Преземање на акција за социјална инклузија на старите лица“ финансиран од Европската унија, финансиски поддржан од Австрискиот Црвен крст и Австриската агенција за развој, со национални имплементатори Црвен крст на Република Македонија и здружение Хуманост од Скопје, мрежа Инлузива М, како зеднички партнери во проектот)