100_2554
Здружението е основано, на 04.05.2007.
Регистрирано цленство,550 члена
Главните активности на здружението се подигнување на свеста за постоење на Алцхајмерова болест преку Превентивно Едукативни предавања, Постојани предавања на факултет Трето доба, издавање публикации, манифестации по повод 21 септември Светски ден за Алцхајмерова болест, посета на домови за стари лица, инволвирање на студенти по медицина во активностите на здружението, постојано информирање преку ТВ гостувања, наменски текстови во ревијата за здравје 24, и медицински ревии, Учество на Светските конференции за Алцхајмерова Болест,(Торонто, Лондон, Солун, Будимпешта(23-27 април 2016). Организирање на предавања од еминентни научници од регионот, учество во проектите за превенција од Алцхајмерова болест.
100_3043
Публикации:Книги
Како да го сочуваме умот од стареењето.
Алцхајмерова болест и како да се остане вечно млад
Автор: Др Драган Илијевски

Контакт :

Ул. 50 дивизија, бр. 30 а Скопје
тел ;075 761 025. е-маил dr_ilievski@yahoo.com
Претседател Др Драган Илијевски

Одговорно лице за координација на активностите Проф Др Шекеринка Ивановска тел 078 313 707
е-маил: sh.ivanovska@gmail.com
Здружението е полноправна членка на ADI, ALZHEIMER DISEASE INTERNATIONAL
со седиштето во Лондон
http://www.alz.co.uk/
64 Great  Suffok  Streat London
100_3064