Категорија: Вести

УНИВЕРЗИТЕТ ТРЕТО ДОБА, СКОПЈЕ И СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА НА старите лицА -проектна иницијатива на ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ ЗА АЛЦХАЈМЕРОВА БОЛЕСТ

Универзитет трето доба Скопје и социјална инклузија на старите лица- проектна иницијатива на Здружение за алцхајмерова болест. Проектната иницијатива е во рамките на регионалниот проект „Преземање на акција за социјална...

Read More

Социјална вклученост на стари лица преку интеграциска размена на знаења и вештини со млади лица-Проектна иницијатива на здружение Еко Логик

Социјална вклученост на стари лица преку интеграциска размена на знаења и вештини со млади лица проектна иницијатива на здружение Еко Логик Проектната иницијатива е во рамките на регионалниот проект „Преземање на акција за...

Read More

Информатичката технологија и третото доба-проектна иницијатива на Здружение за асистивна технологија Отворете ги прозорците Скопје.

Самодовербата и социјалната инклузија, предуслов за достоинствено стареење- проектна иницијатива на Здружение за асистивна технологија Отворете ги прозорците Скопје. Проектната иницијатива е во рамките на регионалниот проект...

Read More

Самодовербата и социјалната инклузија, предуслов за достоинствено стареење- проектна иницијатива на Јустиција

Самодовербата и социјалната инклузија, предуслов за достоинствено стареење- проектна иницијатива на здружението Јустиција, Куманово. Проектната иницијатива е во рамките на регионалниот проект „Преземање на акција за социјална...

Read More

Социјализација на стари лица-проектна иницијатива на Центар на заедницата на општина Центар

Центарот на заедницата на Општина центар како имплементатор на проектот “Социјализација на стари лица“ на 17.01.2018 година во свечената сала на ООУ J.Х. Песталоци почна со реализација на бесплатни физикални вежби наменети за...

Read More

И старите можат-проектна иницијатива на Локалната агенција за развој, Струга

Проектната иницијатива „И старите можат“ ја имплементира Локалната агенција за развој, Струга. Проектните активности се насочени кон бесплатни предавања од областа на медицината, часови за здраво готвење, психофизички вежби...

Read More

Градиме подобра иднина- проектна иницијатива на здружението Сумнал

Малиот проект „Градиме подобра иднина“ се имплементира од страна на здружението Сумнал. Проектната иницијатива е во рамките на Регионалниот проект „Преземање на акција за социјална инклузија на старите лица“ финансиран од...

Read More

Активности на УТД

    Универзитетот Трето доба – Скопје започна со зимскиот семестар 2017/2018 на 1 септември 2017 година и оттогаш се одржаа 12 редовни предавања на тема главно покривајќи превентивна здравствена заштита, правилна...

Read More

Студиска посета во Србија во рамки на Регионалниот проект „Преземи акција за социјална инклузија на старите лица“.

Од 20-24 декември 2017 година во Србија, беше спроведена студиска посета за размена на искуства од реализација на активности за социјална вклученост на старите лица, во организација на Црвениот крст на Србија. Оваа посета се...

Read More

Потреба од социјални и од здравствени сервиси за старите лица

Превземи: Анализа од спроведено истражување на тема: „Потреба од социјални и од здравствени сервиси за старите лица   Shkarkoni: Analizë e hulumti mit të zbatuar në temën: “Nevoja për shërbimet sociale dhe shëndetësore për...

Read More

Претставување на резултатите од истражувањето на тема: „Потреба од социјални и здравствени сервиси за старите лица“

Во рамки на одбележувањето на „Неделата на грижа на старите лица“, на 21 Ноември во Црвениот крст на РМ се одржа прес конференција на која беа претставени резултатите од истражувањето на тема: „Потреба од социјални и од...

Read More

Неделата на грижа на старите лица“Сите сме нивни деца“.

Црвениот крст на Република Македонија, Хуманост и членките на мрежата ИнклузиваМ, од 20 до 26 ноември 2017 година ја одбележуваат  „Неделата на грижа на старите лица“ под мотото: „Сите сме нивни деца“. Целта за одбележување  на ...

Read More
Loading

Големина на буквите

  • A  A  A