Категорија: Вести

Панел дискусија на тема: „Потреба од отворање на сервиси за социјални и здравствени услуги на старите лица”

Црвениот крст на Република Македонија и Здружението Хуманост имаат чест да Ве поканат на Панел дискусија на тема: „Потреба од отворање на сервиси за социјални и здравствени услуги на старите лица”, која ќе се одржи на...

Read More

Потпишани договори со 12 граѓански здруженија за поддршка на проекти за социјална инклузија на старите лица

Во рамките на Регионалниот проект „Преземање на акција за социјална инклузија на старите лица“ финансиран од Европската унија, финансиски поддржан од Австрискиот Црвен крст и Австриската агенција за развој, Црвениот крст на...

Read More

Форум на невладини организации во рамки на Министерската конференција за стареење на UNECE

Оваа година Министерската конференција за стареење се одржува во Лисабон, Португалија на 21 и 22 септември во организација на  Економската комисија на Обединетите нации за Европа (UNECE). Темата на конференцијата е: „Одржливо...

Read More

Покана за поднесување понуди за поддршка на мали проекти

Црвениот крст на Република Македонија и  Хуманост во рамките на Регионалниот проект „Преземи акција за социјална инклузија на старите лица, финансиран од Европската Унија објавува Покана за поднесување понуди за поддршка на мали...

Read More

Спроведено истражување во рамки на проектот “Преземање на акција за социјална инклузија на старите лица

Црвениот крст на Република Македонија и Здружението Хуманост во рамки на  Регионален проект „Преземање на акција за социјална инклузија на старите лица”, финансиран од Европската Унија спроведоа сеопфатно истражување. На...

Read More

Реализирани активности на УТД

Универзитетско трето доба Реализирани активности за периодот  мај- јули 2017 година Во текот на овие три месеци Универзитетот Трето доба – Скопје реализира неколку активности. Се одржаа вкупно 8 предавања, а Годишната...

Read More

Социјално вклучување на лицата од трето доба

Светската популација старее, а Македонија не е исклучок. Статистичките податоци покажуваат дека околу 15% од луѓето во нашата земја се од 60 години или постари. Поттикнувањето и обезбедувањето здрав и активен начин на живот за...

Read More

Работилницата – Како да се напише успешен предлог проект финансиран од Европска Унија

Работилницата – Како да се напише успешен предлог проект финансиран од Европска Унија, организиран во рамките на проектот „Превземање на акција за социјална инклузија за стари луѓе“ одржана во Сараево од 19-21 јуни 2017 година....

Read More

Социјалното претприемништво како глобален фактор за економски развој и одржливотст на здруженијата

Социјалното претпријатие на  здружението Хуманост (Скопје), е добитник на еден од 10-те грантови кои ќе ни помогне во развивање на нишиот бизнис план во рамки на проектот „Смарт Стар“ раководен од ЦИКМ. Покрај грантовите, ЦИКП...

Read More

Пилот проектот „Центар се грижи за возрасните“

Од 3 април здружението Хуманост како избран провајдер на услугата „Нега на стари лица во домашни услови“, од страна на општина Центар, започна со реализација на пилот проектот „Центар се грижи за возрасните“ . Секој корисник кој...

Read More

Иницијален состанок за проектот: “Креирање на можности за нови вработувања на жената“

На 21.02.2017 година, во просториите на Црвен крст на Република Македонија се одржа првиот иницијален состанок за проектот: “Креирање на можности за нови вработувања на жената“ во рамки на Оперативната програма за развој на...

Read More

Втора работилница за членките на ИклузиваМ – Придонеосот на граѓанскиот сектор во имплементација на Мадридскиот меѓународен акционен план за стареење и Регионалната стратегија за имплементација

Превземени мерки и активности од страна на граѓанските организации во рамки на (МIPPA/RIS)- финализирање на извештајот од граѓанските организации На 31 октомври 2016 година во Холидеј Ин, се одржа и втората работилница за...

Read More
Loading

Големина на буквите

  • A  A  A