Црвениот крст на Република Северна Македонија во рамките на проектот „Зајакнување на отпорноста на постарите лица и лицата со попреченост за време на КОВИД-19 и идни катастрофи“,координиран од Црвениот крст на Србија и поддржан од Европската Унија, Австриската агенција за развој и Австрискиот Црвен крст, објавува покана за учество на тендер за поддршка на мали проекти за зголемување на социјалната вклученост на старите лица и лицата со попреченост во заедницата.