Месец: м.г

“Сите сме нивни деца” -Координирани активности по повод “Недела на грижа за стари лица” во Куманово

По повод ,,Недела на грижа за стари лица” , во периодот од 19-23 Ноември 2018 година, втора година по ред “Јустиција” , Здружение на пензионери Куманово, Црвен крст Куманово, Здружение на дијабетичари Куманово, Црвен крст на Република Македонија, Хуманост како и националната мрежа за социјално вклучување на стари лица “Инклузива М” на која Јустиција е членка, ќе спроведат волонтерски повеќе заеднички активности. Придружете ни се во грижата за лицата во трето доба… Агенда: На ден 20.11.2018 (вторник), во 10.00 часот во просториите на Здружение на пензионери Куманово, ќе се спроведеакција за мерење на шеќер во крвта на лицата во трето доба заеднички со Здружение на пензионери Куманово, Црвен Крст Куманово и Здружение на дијабетичари Куманово. Истовремено ќе се поделат и одреден број на торбички за пазарење, како и брошурки за правата од социјална и здравствена заштита на старите лица. (донација за Јустиција од регионалниот проект “Акција за социјална инклузија на старите лица” поддржан од Европска унија , Австриски Црвен Крст, Австриска фондација за развој , Хуманост и Црвен крст на Република Македонија и мрежата Инклузива М) Во рамките на активноста “Јустиција” ќе подели форекси(слики на пластика) со мотиви на грижа за старите лица и благодарници за соработка и исклучителен придонес за унапредување на квалитетот на живот и условите за грижа и заштита на правата на лицата од трето доба во Општина Куманово. Благодарниците ќе бидат доделени на : г-н Спиридон Николовски Претседател на...

Read More

Работилница со претставници на медиумите

Црвениот крст на Република Македонија и Хуманост на 19 ноември 2018 во просториите на Црвениот крст на Република Македонија организираа Работилница со претставници на медиумите, со цел нивно  запознавање со теми од значење за постарите лица, теми кои се опфатени преку членките на мрежата ИнклузиваМ, а во рамки на регионалниот проект „Преземање на активности за социјална инклузија на старите лица“, финансиран од Европската Унија, и финансиски поддржан од Австрискиот Црвен крст и Австриската Агенција за развој. На работилницата учествуваа претставници на медиумите, членови на мрежата ИнклузиваМ, здруженија на граѓани добитници на грантови за имплементација на малите проекти за социјална инклузија на старите лица, како и  претставници на владини институции кои обезбедуваат поддршка на мрежата. На работилницата беа споделени и резултатите од Истражувањето на тема: ,,Потреба од отворање на сервиси за социјални и здравствени услуги на старите...

Read More

Недела на грижа на старите лица

Црвениот крст на Република Македонија од 19 до 25 ноември 2018 година ја одбележува  „Неделата на грижа на старите лица“ под мотото: „Сите сме нивни деца“. Целта за одбележување  на  неделата е да се подигне јавната свест  за потребата од зголемена интеграција на старите лица во сите сфери на општествениот живот, како и потреба за обезбедување на грижа и помош на старите лица. Во рамките на Регионалниот Проект „Преземање на акција за социјална инклузија на старите лица“, финансиран од Европската унија, со финансика поддршка на Австрискиот Црвен крст и Австриската агенција за развој, кој Црвениот крст на РМ го имплементира во заедничко партнерство со здружението Хуманост, обезбедена е поддршка за одбележување на неделата, за што се подготвени промотивни материјали со пригодна содржина за информирање на старите лица за нивните права од социјална и здравствена заштита.  Оваа година покрај членките на мрежата ИнклузиваМ, во одбележувањето на Неделата се вклучија и шесте здруженија на граѓани добитници на подгрантови кои имплементираа проекти за социјална инклузија на старите лица. Црвениот крст на РМ во соработка со здружението Хуманост  на 19 ноември 2018 година ќе организира работилница со претставници на медиумите со цел нивно  запознавање со теми од значење за постарите лица, теми кои се опфатени преку членките на мрежата ИнклузиваМ. Во текот на неделата преку општинските организации на Црвениот крст, Црвениот крст на град Скопје, како и членките на ИнклузиваМ  и другите здруженија...

Read More

Социјална инклузија на старите лица

Социјална инклузија на старите лица Поголема координираност меѓу креаторите на политиките, давателите на услуги и старите лица за унапредување на квалитетот на нивниот живот, поголема информираност за правата и услугите од социјална заштита, како и поголем пристап до нив, издигање на јавната свест за отворање дневни центри и центри за давање помош во домашни услови, се дел од препораките од истражувањето „Потреба од социјални и здравствени сервиси за стари лица“. Анализата ја направија Црвениот крст на Република Македонија и здруженијата „ИнклузиваМ“ и „Хуманост“ во рамките на регионалниот проект „Преземање акција за социјална инклузија на старите лица“, финансиран од Европската Унија. Проектот почна да се реализира од 2016 година и во изминатите три години е постигната идејата за зајакнување на капацитетите на членките на „ИнклузиваМ“ и утврдување на приоритетите. Целта на проектот, како што истакна координаторката и стручна соработничка во Црвениот крст Љупка Петковска, е подобрување на капацитетите на мрежите на граѓанските организации за издигање на свеста кај јавноста и влијание на процесите на донесување одлуки за социјално вклучување на старите лица во земјите од Западен Балкан на национално и регионално ниво. Во рамки на проектот во Струга беше организирана тридневна работилница за зајакнување на капацитетите на членките на „ИнклузиваМ“ во насока на стекнување одредени вештини и знаења за застапување и комуникација пред медиуми. Учесниците на работилницата, поделени во групи, имаа можност теоретски и практично да научат како да се...

Read More

Големина на буквите

  • A  A  A