Месец: м.г

Средба на членките на ИнклузиваМ

На 21.06.2018 година, во просториите на Црвениот крст на Република Македонија се одржа средба на на членките на ИнклузиваМ, преставници од Македонската платформа против сиромаштија и  г-ѓа Сејдефа Башиќ Чатиќ (Извршна директорка на здружението- Партнерство за јавно здравје од Босна и Херцеговина- Интернационален консултант за воспоставување на центри за активно стареење во Македонија). На средбата беше преставен регионалниот проект „Превземање на акција за социјална инклузија на старите лица“ и мрежета ИнклузиваМ од страна на Љупка Петковска од Црвен крст на РМ и Сашко Јованов од Хуманост.  Исто така професорката Сунчица Димитриовска ги престави резултатите од истражувањето за потребата од социјални и здравствени сервиси за старите лица. Билјана Диковска претседателка на од Македонската платформа против сиромаштија (МППС) пред присутните членки ги претстави активностите предвидени за реализација во тековната 2018 година „Зајакнување на националниот капацитет за формулирање на сеопфатни програми во согласност со Мадридскиот интернационален план за активно стареење и промовирање на меѓугенерациска солидарност и Националната стратегија за стари лица, за периодот 2010-2020 година“ во соработка со МТСП. Министерството за труд и социјална политика (МТСП) работи во насока на обезбедување на активно стареење и сака да промовира решенија на локално ниво. Партнерството е поврзано со имплементацијата на Програмата на УНФПА за периодот 2016-2020. Емилија Робановска како Национален консултант пред присутните ги престстави досегашните реализрани посети и активнотсти поврзани со оваа активнсоти и отварањето на два дневни центра за активно стареење во...

Read More

Реалзирана третата работилница од играта Еко Не Лути Се Човече- проектна активност на Еко Логик

Третата работилница на Играта Еко Не Лути Се Човече се одржа на 12.06.2018 година, каде група на стари и млади лица заедно со претставници на Еко Логик ,Хуманост и ХуманС имаа можност интреактивно да се дружат, забавуваат и натпреваруваат во природа. Играта Еко Не Лути Се Човече и истоимениот прирачник за играта, се изработени во рамките на проектот „Социјална вклученост на стари лица преку интергенерациска размена на знаења и вештини со млади лица“, проект кој го спроведува Здружението на граѓани Еко Логик. Овој проект е реализиран со поддршка од регионалниот проект “Превземање на акција за социјална инклузија на старите лица“, кој е финансиран од страна на Европската Унија, Австриската развојна агенција, и Австрискиот Црвен Крст.Имплементатори во Македонија се организациите Црвен Крст на Република Македонија и Хуманост. линк до...

Read More

Реалзирана втората работилница од играта Еко Не Лути Се Човече- активности од проектот на Еко Логик

Втората работилница на Играта Еко Не Лути Се Човече се одржа на 12.06.2018 година во просториите на Домот за стари лица “Хотел Идила Терзиева”, каде корисниците и персоналот заедно со претставници на Еко Логик и Хуманост имаа можност да интреактивно да се дружат и забавуваат. Играта Еко Не Лути Се Човече и истоимениот прирачник за играта, се изработени во рамките на проектот „Социјална вклученост на стари лица преку интергенерациска размена на знаења и вештини со млади лица“, проект кој го спроведува Здружението на граѓани Еко Логик. Овој проект е реализиран со поддршка од регионалниот проект “Превземање на акција за социјална инклузија на старите лица“, кој е финансиран од страна на Европската Унија, Австриската развојна агенција, и Австрискиот Црвен Крст. Имплементатори во Македонија се организациите Црвен Крст на Република Македонија и Хуманост. линк до...

Read More

Реалзирани четири работилници од проектната инцијатива „Градиме подобра иднина“ на здружението Сумнал

  Тринаесеттата (XIII)  работилница во текот месец мај се одржа на 04.05.2018 година со почеток во 14:00 часот на тема  Намалување на отпадот и не /употребата на пластика  на истата учествуваа 15 лица од заедницата од кои 12 стари лица и 3 млади лица од заедницата. Оваа работилница ја одржа Лиле Таневска од ДВВ интернационал . На работилницата стана збор за заштита на животната средина, чистата околина и селектирање на отпадот од домаќинствата.  Проблемот од не селектирањето на отпадот од домаќинствата и фрлањето на истиот во иста канта. Загадувањето од истиот , не соодветната дистрибуција до  регионалните депонии. Начинот како може да се спречи загадувањето на средината со подигнување на свеста кај граѓаните посебно за употребата на пластиката ( пластични чаши, кеси и други слични производи изработени од пластика) дека доколку таа се селектира од останатиот отпад и се рециклира тогаш може да се спречи загадувањето на водата, почвата од ваквиот тип на загадување кој е многу опасен по животот на луѓето и животинскиот свет. Се укажа на тоа дека подобро е да се користи стаклен бокал за вода или друга течност и било кој друг производ изработен од друг материјал освен пластика бидејќи самиот материјал од пластика испушта штетни материи. Кога се оди да се пазари најсоодветно е да се носат платнени торби наместо да се користат кеси. Интересна работилница за старите лица во кој се разви заедничка...

Read More

Реализирана првата работилница од играта Еко Не Лути Се Човече- проектна активност на Еко Логик

Играта Еко Не Лути Се Човече и истоимениот прирачник за играта, се изработени во рамките на проектот „Социјална вклученост на стари лица преку интергенерациска размена на знаења и вештини со млади лица“, проект кој го спроведува Здружението на граѓани Еко Логик. Овој проект е реализиран со поддршка од регионалниот проект “Превземање на акција за социјална инклузија на старите лица“, кој е финансиран од страна на Европската Унија, Австриската развојна агенција, и Австрискиот Црвен Крст. Имплементатори во Македонија се организациите Црвен Крст на Република Македонија и Хуманост. линк до објава https://www.facebook.com/EcoLogic.mk/...

Read More

Големина на буквите

  • A  A  A