Активности на УТД

    Универзитетот Трето доба – Скопје започна со зимскиот семестар 2017/2018 на 1 септември 2017 година и оттогаш се одржаа 12 редовни предавања на тема главно покривајќи превентивна здравствена заштита, правилна исхрана, здрав живот, стоматолошка заштита, превенција од Алцхајмерова болест, медиумска писменост, филозофија на животот и други. Исто така УТД продолжува со соработката со Музичкиот балетски училишен центар од Скопје и со два мали настапи во нашиот универзитет со свои мали концерти, кои беа поздравени од голема публика. Обуките за тоа како да се користат компјутери продолжија со редовна реализација и бројот на членови постепено се зголемува. Имаше вкупно 12 предавања досега. Активностите поврзани со екскурзии / патувања продолжија и патувањето до Беловиште, организирано на 12 ноември, а посетата на Лешочкиот манастир беа вкупно 60 луѓе и беше  најголема атракција за оваа сезона. УТД организраше и  голема забава што се одржа на 10 октомври , на која  присуствуваа повеќе од 150 луѓе, поддржани со одлична забавна програма и музика. Во текот на с Неделата за згрижување на старите лица, Универзитетот организираше неколку активности. На 21-ви ноември повеќе од 50 луѓе отидоа на посета на манастирот Свети Архангел во селото Теово. Исто така на 21-ви ноември беше организиран хуманитарен концерт во организација на Црвениот крст на Македонија, каде ќе учествуваат повеќе од 100 луѓе. Истиот ден Црвениот крст на Македонија и Хуманост организираа  прес-конференција во рамките на Неделата за...

Read More