Месец: м.г

Неделата на грижа на старите лица“Сите сме нивни деца“.

Црвениот крст на Република Македонија, Хуманост и членките на мрежата ИнклузиваМ, од 20 до 26 ноември 2017 година ја одбележуваат  „Неделата на грижа на старите лица“ под мотото: „Сите сме нивни деца“. Целта за одбележување  на  неделата е да се подигне јавната свест  за потребата од зголемена интеграција на старите лица во сите сфери на општествениот живот, како и потреба за обезбедување на грижа и помош на старите лица. Во рамките на Регионалниот Проект „Преземање на акција за социјална инклузија на старите лица“, финансиран од Европската унија, со финансика поддршка на Австрискиот Црвен крст и Австриската агенција за развој, кој Црвениот крст на РМ го имплементира во заедничко партнерство со здружението Хуманост, обезбедена е поддршка за одбележување на неделата, за што се подготвени промотивни материјали флаери со пригодна содржина за информирање на старите лица за нивните права од социјална и здравствена заштита. Во рамките на проектот минатата година формирана е мрежа на здруженија на граѓани за социјална инклузија на старите лица – ИнклузиваМ,  кои  членки се вклучени во  одбележување на Неделата. Црвениот крст на РМ во соработка со здружението Хуманост  на 21 ноември 2017 година ќе организира прес конференција со цел да се споделат резултатите од спроведеното истражување за потреба од отворање на сервиси за социјални и здравтвени услуги на старите лица. На 21 ноември ќе се организира и Панел дискусија  на тема: „Потреба од социјални и здравствени сервиси...

Read More

Панел дискусија на тема: „Потреба од отворање на сервиси за социјални и здравствени услуги на старите лица”

Црвениот крст на Република Македонија и Здружението Хуманост имаат чест да Ве поканат на Панел дискусија на тема: „Потреба од отворање на сервиси за социјални и здравствени услуги на старите лица”, која ќе се одржи на 21.11.2017 година (вторник), со почеток во 11.00 часот. Панел дискусијата се организира во рамки на Регионалниот проект „Преземање на акција за социјална инклузија на старите лица” финансиран од Европската унија, со финансиска поддршка на Австриската агенција за развој и Австрискиот црвен крст, кој Црвениот крст на РМ во Македонија го спроведува во заедничко партнерство со здружението Хуманост. Ве молиме Вашето присуство да го потврдите до 17.11.2017 година на е – маил petkovska@redcross.org.mk или sashejovanov@humanost.org.mk. Превземи: покана за панел дискусија програма за панел...

Read More

Потпишани договори со 12 граѓански здруженија за поддршка на проекти за социјална инклузија на старите лица

Во рамките на Регионалниот проект „Преземање на акција за социјална инклузија на старите лица“ финансиран од Европската унија, финансиски поддржан од Австрискиот Црвен крст и Австриската агенција за развој, Црвениот крст на Република Македонија и здружението Хуманост како зеднички партнери во проектот, објавија повик до граѓанските здруженија за поддршка на проекти за социјална инклузија на старите лица. Врз основа на направената евалуација беа селектирани  проекти на 12 граѓански здруженија. Црвениот крст на Република Македонија и Хуманост на 01 ноември 2017 година одржаа средба со претставници на  граѓанските здруженија на која беа потпишани договори за поддршка на проектите за социјална инклузија на старите лица. Од страна на генералниот секретар на Црвениот крст на РМ г-дин Саит Саити беа упатени честитки до граѓанските здруженија добитници на под-грантовите и беше изразено задоволство од нивниот интерес да се вклучат и дадат придонес воостварување на  подобра социјална вклученост на старите лица во заедниците. Претставниците на граѓанските здруженија беа поздравени и од страна на извршниот директор на Хуманост г-дин Сашо Јованов кој меѓу другото го истакна значењето на понудените проектни иницијативи со кои ќе се поттикнеактивно учество на старите лица и ќе се стави акцент на прашања поврзани со приоритети на старите лица, особено во однос на нивна подобра социјална вклученост. Од страна на претставниците на граѓанските здруженија беше искажана благодарност на Црвениот крст на РМ и Хуманост за обезбедената поддршка на проектите активности наменети...

Read More

Големина на буквите

  • A  A  A