hri_8121

Придонеосот на граѓанскиот сектор  во имплементација на Мадридскиот меѓународен акционен план за стареење и Регионалната стратегија за имплементација (MIPAA/RIS)2002

Подготовка на извештај за имплемнтација на MIPAA/RIS

Хуманост како координатор на мрежата ИнклузиваМ во соработка со Црвениот крст на РМ и UNFPA  на 13 Октомври 2016 година (четврток), со почеток од 11,00 часот во хотелот Холидeј Ин организараа  работилница  за придонеосот на граѓанскиот сектор  во имплементација на Мадридскиот меѓународен акционен план за стареење и Регионалната стратегија за имплементација (MIPAA/RIS)2002- Подготовка на извештај за имплемнтација на (MIPAA/RIS)

Целта на оваа работилница беше  да се разгледа придонеосот на граѓанскиот сектор  во имплементација на Мадридскиот меѓународен акционен план за стареење и Регионалната стратегија за имплементација (MIPAA/RIS)2002- Подготовка на извештај за имплемнтација на. (MIPAA/RIS).

Фотографии