Месец: м.г

Работилница за членките на ИклузиваМ-Подготовка на извештај за имплемнтација на МIPAA/RIS

Придонеосот на граѓанскиот сектор  во имплементација на Мадридскиот меѓународен акционен план за стареење и Регионалната стратегија за имплементација (MIPAA/RIS)2002 Подготовка на извештај за имплемнтација на MIPAA/RIS Хуманост како координатор на мрежата ИнклузиваМ во соработка со Црвениот крст на РМ и UNFPA  на 13 Октомври 2016 година (четврток), со почеток од 11,00 часот во хотелот Холидeј Ин организараа  работилница  за придонеосот на граѓанскиот сектор  во имплементација на Мадридскиот меѓународен акционен план за стареење и Регионалната стратегија за имплементација (MIPAA/RIS)2002- Подготовка на извештај за имплемнтација на (MIPAA/RIS) Целта на оваа работилница беше  да се разгледа придонеосот на граѓанскиот сектор  во имплементација на Мадридскиот меѓународен акционен план за стареење и Регионалната стратегија за имплементација (MIPAA/RIS)2002- Подготовка на извештај за имплемнтација на. (MIPAA/RIS)....

Read More

Обука на членките на мрежата ИнклузиваМ за застапување базирано на докази и дефинирање на приоритетните области за истражување

Црвениот крст на Република Македонија и Хуманост во рамките на Регионалниот проект „Преземање на акција за социјална инклузија на старите лица“, финансиран од Европската Унија, од 14 до 16 септември 2016 година во центарот „Солферино“ во Струга одржаа Работилница за обезбедување на знаење за застапување базирано на докази и дефинирање на приоритетните области за истражување. Целта на работилницата беше членките на мрежата ИнклузиваМ да се стекнат со одредени  знаења за застапување базирано на докази и дефинирање на приоритетните области за истражување на национално ниво за собирање и обработување на податоци кои ќе се користат како основа за изработка на стратегијата за застапување, како и конкретни активности за застапување. На состанокот  учествуваа претставници на Црвениот крст на РМ, Хуманост, Сојуз на здружение на пензионери на РМ, Универзитет трето доба – Скопје, Здружение на болни од алцхајмерова болест, Здружение Јустиција, Здружение за развој на ромската заедница Сумнал и Локална агенција за развој од Струга. Со своето присуство активен придонес на работилницата дадоа и претставници на Министерството за труд и социјална политика,  Градот Скопје, Институтот за јавно здравје, Институтот за социјална работа и социјална политика и UNFPA. На работилницата беше презентиран извештајот од направената анализа на ситуацијата во Македонија на стратешки документи, политики кои го третираат прашањето за стареење на населението во Македонија, како и капацитетите на граѓанските организации во земјата за застапување, врз основа на кој беа определени приоритетни прашања и...

Read More

Големина на буквите

  • A  A  A