Месец: м.г

Сумнал

  Здружението за развој на ромската заедница СУМНАЛ  е основано во јуни 2004 година и одговара на потребите на државните училишта и на населбата Топаана кои се поврзани со исклучително слабиот успех на училиште, висока стапка на осип од училиштата, неписменост и мала свесност за важноста на образованието. За да се бори со овие проблеми, Сумнал организира и изведува различни образовни и општествени активности, како и активности кои го градат карактерот во врска со материјалот кој се учи во редовните училишта и наставните планови подготвени од Министерството за образование и наука.За само неколку години услугите кои ги обезбедува Сумнал...

Read More

Организација на жените Пехчево

  Организацијата на жените на Пехчево, или со скратено име ОЖП, е формирана во 1995 година како невладина, непартиска, непрофитна, неполитичка, доброволна организација- здружение на граѓани, без оглед на нивната национална, верска, политичка припадност, вработеност или професија.   Основни цели и задачи на Организацијата се да создава услови за организиран настап на постојана и интензивна општествена активност на жените,како и да ги следи,проучува и иницира прашањата што бараат општествено разрешување,а понепосредно се поврзани со унапредувањето на општествено економската положба на жените. Дејности на организацијата се: -Остварување на правата на жената утврдени со Уставот на РМ; -Еманципација -Економски и социјален...

Read More
  • 1
  • 2

Големина на буквите

  • A  A  A