Месец: м.г

Црвениот крст на Македонија / Хуманост

    Црвениот крст на Македонија е формиран на 17 март 1945 година; Црвениот крст на Република Македонија е признат како национално друштво на Црвен крст од Меѓународниот комитет на Црвениот крст на 01.11.1995 а на 27 ноември 1995 година станува полноправен член на Меѓународната федерација на националните друштва на Црвениот крст и Црвената полумесечина, како 169 членка на Меѓународното движење. Како битни услови за признавање на националното друштво Црвен крст на Република Македонија се: 1. Прифаќање на Женевските конвенции од 12 август 1949 и Дополнителни протоколи од 1977 Владата на Република Македонија на 25 август 1993 година ги...

Read More

Јустиција

Јустиција е основана на ден 06.12.2002 година, а регистрирана на ден  04.03.2003 година Членка е на следните мрежи и коалиции: Национален совет за родова рамноправност- НСРР/СОЖМ Македонска платформа против сиромаштија Коалиција граѓаните за Македонија Национален совет за социјална инклузија на стари лица Неформална мрежа Нови перспективи – нови предизвици , за миграции Дејствува на територија на Република Македонија, национално, а посебно во Скопје, Куманово, Североисточен регион   Здружението, согласно Статут,  ги насочува своите активности кон следните цели: – Заштита на човековите права и слободи – Јакнење на граѓанската иницијатива – Јавно делување  за правата на граѓанинот и реализација на правната...

Read More

Здружението за Алцхајмерова болест – Македонија

Здружението е основано, на 04.05.2007. Регистрирано цленство,550 члена Главните активности на здружението се подигнување на свеста за постоење на Алцхајмерова болест преку Превентивно Едукативни предавања, Постојани предавања на факултет Трето доба, издавање публикации, манифестации по повод 21 септември Светски ден за Алцхајмерова болест, посета на домови за стари лица, инволвирање на студенти по медицина во активностите на здружението, постојано информирање преку ТВ гостувања, наменски текстови во ревијата за здравје 24, и медицински ревии, Учество на Светските конференции за Алцхајмерова Болест,(Торонто, Лондон, Солун, Будимпешта(23-27 април 2016). Организирање на предавања од еминентни научници од регионот, учество во проектите за превенција од...

Read More

Национален состанок на мрежата на граѓански организации за социјална инклузија на старите лица

Црвениот крст на Република Македонија и Хуманост во рамките на Регионалниот проект „Преземање на акција за социјална инклузија на старите лица“, финансиран од Европската Унија, од 1 до 3 јуни 2016 година во центарот „Солферино“ во Струга одржаа Национален состанок на мрежата на граѓански организации за социјална инклузија на старите лица. Целта на националниот состанокот беше да се подготви тригодишен стратешки план за работа на мрежата. Националниот состанок го отворија Генералниот секретар на Црвениот крст на РМ д-р Саит Саити и Мери Т. Павловска заменик претседателот на здружението Хуманост, кои го истакнаа значењето од формирање на мрежата која ќе придонесе да се подигне свеста во општеството за улогата што треба да ја имаат старите лица и нивната вклученост во донесувањето одлуки поврзани со нивното живеење. Исто така беше истакнато  задоволството од интересот на граѓанските организации за членство во мрежата за социјална инклузија на старите лица во Македонија. На состанокот  учествуваа претставници на Црвениот крст на РМ, Хуманост, Сојуз на здружение на пензионери на РМ, Универзитет трето доба, Здружение на болни од алцхајмерова болест, Здружението Јустиција, Здружение за развој на ромската заедница Сумнал, Организација на жени на Општина Пехчево и Локална агенција за развој од Струга, вкупно девет организации кои ја претставуваат мрежата. Со своето присуство активен придонес во подготовка на стратешкиот работен план дадоа и претставници на Министерството за труд и социјална политика, Заводот за социјални дејности, Градот Скопје,...

Read More

Универзитет Трето Доба

  Здружението на граѓани Универзитетот Трето доба-Скопје е автономна, базирана на самопомош граѓанска организација, која преку едукативни, културни, работни и забавни активности ги оживотворува принципите на доживотното учење и активната партиципација на нејзините членови во општеството. Здружението работи исклучиво на волонтерска основа и се потпира на напорот на неговите членови да создадат амбиент на соработка, дружење, учење и размена на искуства со луѓето кои сакаат преку доживотното учење, да создадат можности за активен и достоинствен живот во трето доба. Контакт информации: Универзитет Трето Доба-Скопје, ул. Ангел Димовски бр. 4, Скопје, тел: 2460 – 582, e-mail: info@u3dskopje.com, Претседател: м-р Томислав...

Read More
  • 1
  • 2

Големина на буквите

  • A  A  A