Извештаи и публикации

Проекти

на мрежата

УНИВЕРЗИТЕТ ТРЕТО ДОБА, СКОПЈЕ И СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА НА старите лицА -проектна иницијатива на ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ ЗА АЛЦХАЈМЕРОВА БОЛЕСТ

Универзитет трето доба Скопје и социјална инклузија на старите лица- проектна иницијатива на Здружение за алцхајмерова болест. Проектната иницијатива е во рамките на регионалниот проект „Преземање на акција за социјална...

Read More

Социјална вклученост на стари лица преку интеграциска размена на знаења и вештини со млади лица-Проектна иницијатива на здружение Еко Логик

Социјална вклученост на стари лица преку интеграциска размена на знаења и вештини со млади лица проектна иницијатива на здружение Еко Логик Проектната иницијатива е во рамките на регионалниот проект „Преземање на акција за...

Read More

Информатичката технологија и третото доба-проектна иницијатива на Здружение за асистивна технологија Отворете ги прозорците Скопје.

Самодовербата и социјалната инклузија, предуслов за достоинствено стареење- проектна иницијатива на Здружение за асистивна технологија Отворете ги прозорците Скопје. Проектната иницијатива е во рамките на регионалниот проект...

Read More

Самодовербата и социјалната инклузија, предуслов за достоинствено стареење- проектна иницијатива на Јустиција

Самодовербата и социјалната инклузија, предуслов за достоинствено стареење- проектна иницијатива на здружението Јустиција, Куманово. Проектната иницијатива е во рамките на регионалниот проект „Преземање на акција за социјална...

Read More

Социјализација на стари лица-проектна иницијатива на Центар на заедницата на општина Центар

Центарот на заедницата на Општина центар како имплементатор на проектот “Социјализација на стари лица“ на 17.01.2018 година во свечената сала на ООУ J.Х. Песталоци почна со реализација на бесплатни физикални вежби наменети за...

Read More

И старите можат-проектна иницијатива на Локалната агенција за развој, Струга

Проектната иницијатива „И старите можат“ ја имплементира Локалната агенција за развој, Струга. Проектните активности се насочени кон бесплатни предавања од областа на медицината, часови за здраво готвење, психофизички вежби...

Read More
Loading

Големина на буквите

  • A  A  A